NetBSD Problem Report #40961

From www@NetBSD.org Wed Mar 4 20:03:52 2009
Return-Path: <www@NetBSD.org>
Received: from mail.netbsd.org (mail.netbsd.org [204.152.190.11])
	by www.NetBSD.org (Postfix) with ESMTP id 87C6563BD3B
	for <gnats-bugs@gnats.netbsd.org>; Wed, 4 Mar 2009 20:03:52 +0000 (UTC)
Message-Id: <20090304200352.56DDE63BAB8@www.NetBSD.org>
Date: Wed, 4 Mar 2009 20:03:52 +0000 (UTC)
From: dcroyle@verizon.net
Reply-To: dcroyle@verizon.net
To: gnats-bugs@NetBSD.org
Subject: Tapeboot fails to boot
X-Send-Pr-Version: www-1.0

>Number:     40961
>Category:    port-mvme68k
>Synopsis:    Tapeboot fails to boot
>Confidential:  no
>Severity:    critical
>Priority:    high
>Responsible:  scw
>State:     closed
>Class:     support
>Submitter-Id:  net
>Arrival-Date:  Wed Mar 04 20:05:00 +0000 2009
>Closed-Date:  Wed May 20 07:01:54 +0000 2009
>Last-Modified: Wed May 20 07:01:54 +0000 2009
>Originator:   David Croyle
>Release:    4.0.1 MVME68K
>Organization:
>Environment:
MVME-147 system with 8 MB of RAM, Viper 150 tape drive and Seagate
430 MB disk drive.
>Description:
I am trying to install NetBSD 4.0.1 on a MVME-147 system with 8 MB of
> RAM, a Viper 150 tape drive, and a Seagate 430MB disk drive.

> Here is what occurs:
[snip]
> IPL loaded at: $003F0000
>
> >> NetBSD/mvme68k MVME147 tapeboot [1.5]
>
> 1357660+948432+80848=0x248c34
> Start @ 0x8000 [1=0x250c00-0x250c34]...
>
> After that, nothing.

>How-To-Repeat:

>Fix:

>Release-Note:

>Audit-Trail:

Responsible-Changed-From-To: install-manager->scw
Responsible-Changed-By: scw@NetBSD.org
Responsible-Changed-When: Thu, 05 Mar 2009 10:07:22 +0000
Responsible-Changed-Why:
take


From: Steve Woodford <scw@NetBSD.org>
To: gnats-bugs@netbsd.org
Cc: gnats-admin@netbsd.org,
 netbsd-bugs@netbsd.org
Subject: Re: install/40961: Tapeboot fails to boot
Date: Thu, 26 Mar 2009 18:54:25 +0000

 --Boundary-00=_i98yJrDpLkI5XvY
 Content-Type: text/plain;
  charset="iso-8859-1"
 Content-Transfer-Encoding: 7bit
 Content-Disposition: inline

 On Wednesday 04 March 2009 20:05:00 dcroyle@verizon.net wrote:

 > I am trying to install NetBSD 4.0.1 on a MVME-147 system

 Can you copy the attached files into the 4.0.1 release's 
 mvme68k/installation/tapeimage directory, replacing the original 
 versions. Recreate the install tape as you did previously and try 
 booting the MVME147 again.

 All being well it should work. If so, please report back so I can get 
 the fix into the source tree.

 Steve


 --Boundary-00=_i98yJrDpLkI5XvY
 Content-Type: application/octet-stream;
  name="bootst"
 Content-Transfer-Encoding: base64
 Content-Disposition: attachment;
 	filename="bootst"

 AD7/+AA/AAhI54CAQfkAPyTsIDwAPyYMkIjkiEKYUcj//EzfAQEjwAA/I+QjwQA/I+gjxAA/I+wj
 yAA/I/AjyQA/I/QjygA/I/gjywA/I/wjzAA/JAAjzQA/JAQjzgA/JAhO+QA/H2xYjyA5AD8j5CI5
 AD8j6Cg5AD8j7CB5AD8j8CJ5AD8j9CR5AD8j+CZ5AD8j/Ch5AD8kACp5AD8kBCx5AD8kCE51Tlb/
 9C8KSHkAPyAILzkAPyQMSHkAPyAMSHkAPx+8RfkAPxx8TpJIbv/0SG7/+Ehu//xh/wAABJgtfAA/
 JJT//N78ABwILgAA//tnLkh5AD8klEh5AD8f2E6SSHkAPyUoYf8AABVq3vwADEo5AD8lKGcILXwA
 PyUo//wvLv/0IC7/+ABABAAvAC8u//xh/wAABaovOQA/JSRh/wAAGGIvCC8u//xIeQA/H/Fh/wAA
 Gyje/AAcQoAkbv/wTl5OdU51Im8ABCAvAAggbwAMIIAjfAA/JNAABC8ALwkgeQA/JNhOkFCPTnUg
 bwAEQqgACEKATnVwBU513vz/8C8LLwombwAcIC8AKHIBsq8AIGcGcB5gAADKQmsAAidvACwABOCI
 N0AADAy5AAABRwA/JAxmAACCCCsAAQAOZj5F7wAISHgAEC8LLwph/wAAGCgvfAAIAAAAGD98MAAA
 IAAvAAEAIi8KYf8AAB1I3vwAEHIBsoBlSkK5AD8k8DArAAzhiAKAAP//AC8AIDkAPyTwBoAACAAA
 LwAvKwAEYf8AABfWQoAwKwAM4YjRuQA/JPDe/AAMYBIvC2H/AAAc9liPSoBnBHAFYBjp6wAPAAxy
 CeOoIG8AMCCAACsAAgAOQoAkXyZf3vwAEE51WU8vCy8KQe8ACND8ABAvSAAIIG8AFBAQScA2fP/Q
 18BF+QA/JXxIeAAQQqcvCmH/AAAYRhS5AD8j6xP5AD8j5wA/JX1CeQA/JX5CuQA/JYAjywA/JYRC
 eQA/JYhCOQA/JYpCOQA/JYsgbwAcIUoACN78AAxCgCRfJl9YT051cB4jwAA/JSRw/051cE8jwAA/
 JSRw/051Tlb//EjnADgkbgAIKGoAEEfsABApSwAMYf8AABYuIGoABEhu//wvC0h4IAAgFOmILwBI
 eAABLyoACCBoAAROkN78ABhKgGYOKW7//AAIKVQABFKUYAgjwAA/JSRw/0zuHAD/8E5eTnVI5z8w
 Jm8AJCBvACgibwAsIC8AMCRrABAoKgAESoBnRHIBsoBmNEqEbAZCgkKDYCAgBHQN5agmAFvCScIg
 PAAAIACQqgAIIgBbwEnA1oHVgCoILAncg9uCYA5+FiPHAD8lJGAoKggsCSAEJARGgtSClYLAgnIN
 46giAFvAScCShpGFbxB0FiPCAD8lJHr/fP9gAACIJgUoBkqFagxCgyg8AAAf/9iG14UkA34T76oi
 BB48AA3uqYKCJAFCgLSqAARnDi8LYQD+0liPSoBmBmDsSoBnCCPAAD8lJGCwIAUiBgKAgAAAAAKB
 AAAf/0qAahRCglOBkYJw/wCB///gAEKHUoHRhyABIjwAACAAkoAlQQAIQfIIECVIAAwgBSIGTN8M
 /E51SOc4OCZvABwmLwAkKG8AKCRrABAoLwAgYD5KqgAIZgwvC2EA/lBYj0qAZjIgKgAIbyokALaA
 ZAIkAy8CLyoADC8EYf8AABUk1aoADJWqAAjYgpaC3vwADEqDZr5CgEqMZwIog0qAZwgjwAA/JSRw
 /0zfHBxOdSBvAAQgKAAQQqgAEEqAZw5IeCAQLwBh/wAAFBhQj0KATnVIeCAQYf8AABOCQpBw/yFA
 AARCqAAIQ+gAECFJAAwibwAMI0gAEFiPQoBOdUjnOAAgeQA/JASx+QA/JAhnAAE2KDwAPyAbQoJC
 gxAQEgBnPAwAACBmEFKIEhAMAQAgZ/ZKAWcAASwMAQAtZzoMKAA6AAFnAADGKAhSiBAQZ84MAAAg
 ZvRCGBAQEgBmxCBvABQggiBvABAghCBvABggg2AAAPAIwgASUogQEGegDAAAIGeaBgD/nwwAABli
 6gKAAAAA/zA7CgZO+wACADQAOgBAAEb/3P/c/9z/3P/c/9z/3P/cAEz/3P/c/9wAUv/cAFj/3P/c
 AGD/3ABo/9z/2HIBhIFgonAIhIBgnABCEABglnJAhIFgkABCAgBgigjCABBghHAChIBgAP9+CMIA
 EWAA/3YIwgATYAD/bhAQScB2v9aAcgeyg2wEdp/WgHAIsINSwEnAxoBD6AACEBEMAAAgZwpKAGcG
 KAlgAP8OIEkQEWAA/tooPAA/IBtCgkKDIG8AFCCCIG8AECCEIG8AGCCDTN8AHE51TnVOVv/sLwov
 AiQuAAwIAgAKZwAAhnAvQq7/7C8ASG7/7C8uAAhh/wAAAiLe/AAMcv+ygGdqLwBh/wAAFNggLv/8
 VoBy/MCBLUD//C8ALy7/+C8u//QvLv/wSHkAPyAiRfkAPxx8TpIvLv/8Ly4AEC85AD8j5C85AD8j
 6C85AD8j8C8CIG7/8E6Q3vwALC68AD8gRk6SWI9gBnA/YAD/eiQu/+Qkbv/oTl5OdU513vz/zEjn
 PDAkLwBQJm8AVCYvAFhCp0KnQqcvAmH/AAAQit78ABB4/3r/koWRhGdgSHgANEXvABwvCi8CYf8A
 AA+W3vwADHr/uoBnZnI0soBnAACWSHkAPyBxRfkAPxx8TpIvOQA/JSRh/wAAEa4gCFCPIjwAPx/9
 SrkAPyUkZxovAC8BTpJ4TyPEAD8lJFCPIDkAPyUkYAAA+iI8AD8gXC8ALwFOknhPI8QAPyUkUI9g
 3kh5AD8gXkX5AD8cfE6SLzkAPyUkYf8AABFQIAhQjyI8AD8f/Uq5AD8lJGdKLwAvAU6SUI9gqEh4
 AARIeQA/IIMvCmH/AAATEt78AAxKgGYIDC8AAQAcZ3QiLwAYIAFCQEqAZwYMQQEIZx56TyPFAD8l
 JGAA/2oiPAA/IFwvAC8BTpJQj2AA/1jpwQGKDIAAAACHZtYvAy8LLwovAmH/AAAIiN78ABBKgGYA
 /zTowwaGZy4gKwAQkJMvAEh5AD8giGH/AAATfEKAUI9gFC8DLwsvCi8CYf8AAAHw3vwAEGDGTN8M
 PN78ADROdUjnMCAmLwAQQqcvA2H/AAAAjiQAUI9tGi8vABgvLwAYLwBh/////kAmAN78AAxnYmBO
 SoNnQi8DSHkAPyCaRfkAPxx8TpIvOQA/JSRh/wAAEC4gCN78AAwiPAA/H/1KuQA/JSRmBiI8AD8g
 XC8ALwFOknT/UI9gGiY8AD8gkGC2LwJh/wAAEkQjwwA/JSR0/1iPIAJM3wQMTnVOdVlPSOc4MEq5
 AD8lkGcsSrkAPyWwZwAA5Eq5AD8l0GcAAOZKuQA/JfBnAADocBgjwAA/JSR2/2AAAP5H+QA/JZBC
 gyIvACBSgSaBQqsABEKrAAxCqwAYQqsAHEHvABhCoC8ILy8AIC8LYf////c63vwADEqAZnAiEwgB
 AANmBkqrAARnYiBvABRKiGdmShBnYkq5AD8kzG8AAJpCgngCRfkAPyS0LwsvLwAYIFJOkFCPSoBn
 anIWsoBnAigAUoLU/AAYtLkAPyTMbdoIKwADAANmUiBrAAQgaAAMSohnRi8LTpAgBFiPQpMjwAA/
 JSR2/2BEcASAgSaAYDxH+QA/JbB2AWAA/z5H+QA/JdB2AmAA/zJH+QA/JfB2A2AA/yYnSgAMYBIg
 BEKTI8AAPyUkdv9gBHgCYJQgA0zfDBxYT0513vz/1EjnPz4sbwBcJm8AYC4vAGggbwBkKlBChDgr
 ACzrjC8EYf8AAA2mKEhCpyYrABxCgi8DLwIvDmH/AAAM9N78ABR0/3b/koORgmcAAigvBC8MLw5h
 /wAADATe/AAMsIRnTkh5AD8grWH/AAARDC85AD8lJGH/AAAOKCAIUI8iPAA/H/1KuQA/JSRmBiI8
 AD8gXC8ALwFh/wAAEN5YTy6ELwxh/wAADaxwAVCPYAAFpkKAMCsALEqAbwAFCkXsABRCgnoBL0UA
 SHz/L0YATEKvAFBCg3IBsqr/7Gd0UoLU/AAgtIBt7iYvAFBWg3T8xoIvBC8MYf8AAA1aIAcCgAAA
 ICBQj2cAAb58NNyDIAcCgAAAEBBmAAHaCAcABWYAAnYkA9SNIC8ATNCNIG8AZCCAIA3QqwAYIUAA
 BHIBIUEACCFCAAzcjSFGABBCgGAABQYiKgAE6MEHgmeCCAEAAGcAAO4IBwAAZwAA5iAq//wiPAA/
 IF1KrwBIZgYiPAA/IMIvAC8BSHkAPyDEYf8AAA/qQqcvav/wAEhCrwBELy8ASC8vAEgvDmH/AAAL
 ht78ABx6/3z/koaRhWcAA/YvKv/8LA3cqv/0LwYvDmH/AAAKjt78AAywqv/8ZgAD4EKvAEgiKgAE
 CAEAAGd4IAcCgAAAAQFnbiAq//SwrwBMZAQvQABMJgDWqv/8tq8AUGMEL0MAUCBq//wiErKIYxwI
 BwADZlwgBwKAAAAICGcMkojWgbavAFBiAACgQoAwKwAsUoLU/AAgtIBtAP6MYAD+mggBAAFnkAgH
 AAJmAP8QCAEAAGaICAEAAWeqIAcCgAAAAQRnoGCASHkAPyCiYAD97JKILwFIeQA/IN9h/wAADuwg
 Kv/8IEDR6v/0IhKSgC8BQqdIcNgAYf8AAA1YIGr//CIS3vwAFLKIYgD/akKAMCsALGAA/3wsA0KD
 IAcCgAAAEBBnAP5GYBovQwBQQoAwKwAsUoLU/AAgtIBtAP3qYAD9+EKnKisAIEKELwUvBC8OYf8A
 AAou3vwAEHj/ev+ShZGEZwACXDorADDK/AAoL0UAVC8FYf8AAAqmL0gASC8FLwgvDmH/AAAJJt78
 ABCwhWcAAKxIeQA/IPph/wAADiwvOQA/JSRh/wAAC0ggCFCPIjwAPx/9SrkAPyUkZgYiPAA/IFwv
 AC8BYf8AAA3+UI8vLwBULy8ASGH/AAAKyHABUI9gAALCQqsAHHo0J0UAIEJrACpCawAsQmsAMiQD
 1I1IeAA0LwsvAmH/AAALWt78AAwgLwBM0I0gbwBkIIAgDdCrABghQAAEcgEhQQAIIUIADNyNIUYA
 EEKAYAACaiAvAFRWgAKAAH///ChG2cBCgTIrADBKgW8AAjo0fAAQ1e8AREKCMnwAAXgQyIcvRABA
 ICr/9HoCuoBnXngDuIBnLkKSQqr/8FKC1PwAKLSBbeBKrwBAZgAA4i8vAFQvLwBIYf8AAAoALAxQ
 j2AA/L5KgW/OIG8AREKAegK6qAAEZxJSgND8ACiygGe2egK6qAAEZu60qAAYZuhKrwBAZ3AgKgAE
 IjwAPyEPSolmBiI8AD8gwi8ALwFIeQA/IRJh/wAADMpCpy9SAEBCrwA8Ly8AQC8vAEAvDmH/AAAI
 aN78ABx4/3r/koWRhGcAAWAvKgAESHTYAC8OYf8AAAd03vwADLCqAARmAAD0QoEyKwAwKgyagySF
 ICoABFaAePzAhNnAQ/gAAEKq//BSgtT8ACi0gW0A/v5gAP8aLy8AVC8vAEhIdWgAL0kASGH/AAAJ
 2t78AAwibwA8SolmAP7+SHkAPyFrYf8AAAwkWI8vLwBULy8ASGH/AAAI7iwMUI9gAPusSHkAPyDk
 Yf8AAAwALzkAPyUkYf8AAAkcIAhQjyI8AD8f/Uq5AD8lJGYGIjwAPyBcLwAvAWH/AAAL0nABUI9g
 AACmSHkAPyDKYAD6sEh5AD8g1WAA+qZ2/y9DAExCgy8ELwxh/wAACH4gBwKAAAAgIFCPZgD7JmAA
 /N5IeQA/ISZh/wAAC4YvOQA/JSRh/wAACKIiCFCPIDwAPx/9SrkAPyUkZgYgPAA/IFwvAS8AYf8A
 AAtYUI8vLwBULy8ASGH/AAAIInABUI9gHEh5AD8hGGCuMnwAAXAQwIcvQABAZwD9+GAA/tRM33z8
 3vwALE513vz/9EjnPz4mbwBALi8ARCgvAEgqawAUIEcoUCYTIANCQEqAZwYCgwAA//8kAwaC///+
 +XABsIJkAAJQciAvQQAsQqdIeAAgQqcvLwBITfkAPxg0Tpbe/AAQev98/5KGkYVnAAJOfAG8gmQA
 A4AIBAAFZgABKCAEAoAAACAgZgAAhiRNCAQAAGcAAIgvKwAESHkAPyE4Yf8AAAqAIisABJKvADQv
 AUh0qAAvLwBMYf8AAAVMIisABJKvAEDe/AAUsoBndEh5AD8g1WH/AAAKTC85AD8lJGH/AAAHaCAI
 UI8iPAA/H/1KuQA/JSRmBiI8AD8gXC8ALwFh/wAACh5wAVCPYAAEAEXtACAIBAAAZgD/fEh4AAEg
 KwAEkK8AMC8AQqcvLwBITpbe/AAQev98/5KGkYVnAAJaIAQCgAAAAQFnCiArAASQrwAs1cAMgwAA
 AQtnAAESDIMAAAEIZwABCAgEAAJnWi8rAAhIeQA/ITdh/wAACaYvKwAISHSoAC8vAExh/wAABHje
 /AAUsKsACGdSSHkAPyE8YAD/MEh4ACAvC0h02ABh/wAABwze/AAMIAQCgAAAICBnAP7IYAD/SEh4
 AAEmKwAIQoIvAy8CLy8ASE6W3vwAEHT/dv+Sg5GCZwACdCAEAoAAAAQEZgABEAgEAANmAAEUIAQC
 gAAACAhmAADudBDEhGYAATImBAKDAAAQEGcAAKZYii9KADAgKwAQZwAApEqCZwABcC8ASHkAPyFQ
 Yf8AAAjiLysAEEh0qAAvLwBMKDwAPxdgIEROkN78ABSwqwAQZwABZEh5AD8hJmAA/mYkCkSCAoIA
 AB//CAQAAWYAAOogBAKAAAACAmcA/t7VwmAA/thCrwAsQqdIeAAgQqcvLwBITfkAPxg0Tpbe/AAQ
 ev98/5KGkYVmAP22SHkAPyDKYAD+EEKvADAgKwAQZgD/YEH1yAAiRyKII0gABCNrABAACCAvADDQ
 jCNAAAzVzCNKABBCgGAAAhbV6wAMdBDEhGcA/xJgPtXrAAgIBAADZwD+8C8rAAxIeQA/ITdh/wAA
 CAIvKwAMQqdIdKgAYf8AAAZ63vwAFCAEAoAAAAgIZwD+zGC0QfLIABDrABAQ6wAREOsAEhCrABMm
 BAKDAAAQEGYA/r5gAP9eLwJIeQA/ITNh/wAAB64vAkKnSHSoAGH/AAAGKN78ABQgBAKAAAACAmcA
 /dZgAP72SHkAPyDLYAD9Mkh4AAEvAEKnLy8ASE6W3vwAECg8AD8XYHr/fP+ShpGFZwABKkqDZwTV
 6wAQSHgABHo42o8vBS8vAEQgRE6Q3vwADHIEsoBnNEh5AD8hVmAA/OAIBAAFZwD8kHAfsI1kAPyI
 SHgAIC8LSHTY4GH/AAAErCRN3vwADGAA/HBKgmYAAJxKg2ZAIC8ANFmAL0AANG8AAM5KgmcyLwBI
 dKgALy8ARGH/AAABvt78AAywrwA0ZzpIeQA/IYRgAPx2SHkAPyFGYAD8bFiKYLxIeAABJABbwUnB
 LwIvAS8vAEhOlt78ABB4/3r/koWRhGdqSoNnAP4+1e8ANEH1yAAiRyKII0gABCNrABAACCAvADDQ
 jCNAAAzVzCNKABBCgGBOQfLIACJFENEQ7wA1EO8ANhCvADcvLwA0SHkAPyFoYf8AAAZCUI9Kg2cA
 /0BgAP98SHkAPyEZYAD73Eh5AD8hkWAA+9JIeQA/IW1gAPvITN98/N78AAxOdU51SOcgPipvABwo
 TU35AD8fREf5AD8e+E6Wcn/AgRI8ABKygGc4soBtAACOEjwACrKAZwAAqhI8AA2ygGcAAKASPAAI
 soBnThjALwBOk1iPTpZyf8CBEjwAErKAZshIeAAKTpNYj7vMZK5CgiRMlc0QNSgAScAvAE6TUoJY
 j7XCZ5YQNSgAScAvAE6TUoJYj7XCZtxggrvMZAD/flOMSHgACE6TSHgAIE6TSHgACE6T3vwADGAA
 /2JyF7KAZxISPAB/soBn0BI8ABWygGYA/3pIeAAKTpMoTViPYAD/PEIUSHgACk6TWI9M33wETnVO
 Vv/8SOc8ICAuAAgmLgAMJC4AEHIDsoBlduuIJEDV/AA/JZAgEggAAABnZAgAAAJnamH/AAAB2CBq
 AARIbv/8LwMvAiYqABgoA3oX66wkKgAcIgIaPAAJ6qmChC8BSHgAAS8qAAggaAAETpAjwAA/JSTe
 /AAYZk4mLv/8QoLXqgAcICoAGNGCJUAAGCADYDh0CSPCAD8lJHD/YCwgTiECImoADC8ILwIvAy8K
 IGkACE6QI8AAPyUk3vwAEGYIIAKQrv/8YAJw/0zuBDz/6E5eTnVOdUjnOAAgLwAQIi8AFCQvABgm
 LwAceAO4gGUs64giQNP8AD8lkCARZx4IAAACZzhKg2cieAG4g2dGeGcjxAA/JSRw/3L/YE5wCSPA
 AD8lJHD/cv9gQCNBABgjQgAcICkAGCIpABxgLiBpAAwvAy8CLwEvCSBoABBOkN78ABBgFtWpABwg
 KQAY0YEjQAAYICkAGCIpABxM3wAcTnVOdS8DLwIiLwAMIHkAPyWMSohnNkP5AD8ljEKDdP8gELCB
 ZQpnGrSAYwQmCSQAQ+gABCBRSohm5nD/sIJnDCJDIFEiqAAEWIhgNiB5AD8k6HADsIFlFBA8AARy
 BEPwGAQjyQA/JOggwGAWIAFWgHL8wIEiAEPwGAQjyQA/JOggwCAIJB8mH051IC8ABCBAILkAPyWM
 WYAjwAA/JYxOdS8KIDkAPyT0IgBSgSPBAD8k9HIDwIFB+QA/IZ4QMAgAScAvAEX5AD8e+E6SSHgA
 CE6SUI8kX051LwIiLwAIIDkAPyMUZxpD+QA/IxB0YbSBZzBQiSApAARnBrKRZvRgIi8BSHkAPyGj
 SHgAJEh5AD8k+GH/AAAAFCA8AD8k+N78ABAgQCQfTnVZT0HvABQuiC8ILy8AFC8vABQvLwAUYf8A
 AASW3vwAEFhPTnUibwAEIG8ACCIvAAyxyW1sDIEAAAAIbVggCQgAAABnBBLYU4EIAAABZwQy2FWB
 IAHqiGciAoEAAAAfU4Ai2CLYItgi2CLYItgi2CLYUcj/7kJAU4Bk5iAB5IhnFFOAIthRyP/8AoEA
 AAADZwhTgRLYUcn//CAvAAQgQE510cHTwQyBAAAACG1YIAkIAAAAZwQTIFOBCAAAAWcEMyBVgSAB
 6ohnIgKBAAAAH1OAIyAjICMgIyAjICMgIyAjIFHI/+5CQFOAZOYgAeSIZxRTgCMgUcj//AKBAAAA
 A2eYU4ETIFHJ//wgLwAEIEBOdS8CIG8ACCIvABAULwAPDIEAAAAPbWxCgBACJADhiISA4YiEgOGI
 hIAgCAgAAABnBhDCU4FSgAgAAAFnBDDCVYEgAeqIZyICgQAAAB9TgCDCIMIgwiDCIMIgwiDCIMJR
 yP/uQkBTgGTmIAHkiGcUU4AgwlHI//wCgQAAAANnCFOBEMJRyf/8IC8ACCBAJB9OdSBvAAQibwAI
 IC8ADGdKIggIAQAAZwizCGY0U4BnOiIJCAEAAGYWIgDkiWcQs4hmFlOBZvgCgAAAAANnHLMIZg5T
 gGb4TnVZiFmJcARg7kKAQoEQIBIhkIFOdU51LwovAiAvAAxyA7KAZVbriCRA1fwAPyWQIBJnSAgA
 AAJmTiBqAAxKiGdGLwogaAAETpAkAFiPCCoAAwADZjwgagAESohnNC8KIGgADE6QWI9CkkqCZihK
 gGcsI8AAPyUkcP9gInAJI8AAPyUkcP9gFkKCCCoAAwADZ8RCgGDSI8IAPyUkcP8kHyRfTnVZT0Hv
 AAwuiC8ILy8ADGH/AAACVFCPWE9OdU51IHkAPyUcsfkAPyUgZAoQ7wAHI8gAPyUcTnVOcd78//RI
 5zAwJm8AICIvACQkLwAoRe8AESYKQfkAPyOxTEIQABTwCABKgWb0ECJJwC8ATpNYj7XDYvJM3wwM
 3vwADE51SOc4PCZvACAkbwAkKG8AKBAaDAAAJWckSgBnAAGIEgBJwS8BTpMQGhIAScFYjwwAACVn
 CEoAZupgAAFqQoMUGhgCScQQAgYA/50MAAAXYj4CgAAAAP8wOwoGTvsAAgEWAPgAMAAwADAAMAAw
 ADAAMACEADAAMADcAFoAMAAwAKYAhACKADAAMABoADAAhEh4ACVOk1iPSoNmFEoCZwABBi8ETpMq
 TFiPKE1gAP9kSHgAbE6TWI9g4kh4ADBOk0h4AHhOk1CPS+wABCAUSHgAEC8ALwthAP7m3vwADChN
 YAD/MHYBYAD/WEvsAAQgFEh4AAovAC8LYQD+xN78AAwoTWAA/w5L7AAEIFQQEGeaEgBJwUnoAAEv
 AU6TEBwSAEnBWI9KAGeCLwFOkxAcEgBJwViPSgBm4GAA/3BL7AAEIBRIeAAILwAvC2EA/nLe/AAM
 KE1gAP68S+wABCQUbSpIeAAKLwIvC2EA/lTe/AAMKE1gAP6eS+wABHB/wJQvAE6TWI8oTWAA/opI
 eAAtTpNEgi68AAAACi8CLwthAP4g3vwADGDKTN88HE51LwIkLwAII8IAPyUcIALQrwAMU4AjwAA/
 JSAvLwAULy8AFEh6/dJhAP4uIDkAPyUcIEBCEN78AAyQgiQfTnUvLwAILy8ACEh5AD8e+GEA/gje
 /AAMTnVOVv/8LwIkLgAIcAqwgmYMSHgADWH/////6liPHUL//khu//9Ibv/+Yf8AAAAOUI8kLv/4
 Tl5OdSIvAAQgLwAILwAvAU5PACFOdU51QqdOTwAAIB9yGOKoTnVOdSAvAAQvAE5PABBAwApAAATp
 wAdBTnVOdSB5AD8kCEqIZwJCEGH/AAAANkKAMCgADCPAAD8kDGH////hHGH/AAAABk51Tk8AY0h5
 AD8jwmH////82FiPYP5OcU51QqdOTwBwIB8gQE51Pj4gJXMgTVZNRSV4IHRhcGVib290IFslc10K
 AHRhcGVib290OiBzZWdtZW50PyBbJXNdIAB0YXBlYm9vdDogJXM6ICVzCgB0YXBlADEuNgBOZXRC
 U0QvbXZtZTY4awBuZXRic2QAU3RhcnQgQCAweCVseCBbJWxkPTB4JWx4LTB4JWx4XS4uLgoAZXhl
 Yzoga2VybmVsIHJldHVybmVkIQoAcmVhZCBoZWFkZXIgZmFpbGVkAHJlYWQgaGVhZGVyIHNob3J0
 AH9FTEYAPTB4JWx4CgA8ZGVmYXVsdD4Ab3BlbiAlcwBsc2VlayBwaGRyAHJlYWQgcHJvZ3JhbSBo
 ZWFkZXJzACsAJXMlbHUAbHNlZWsgdGV4dAByZWFkIHRleHQAKyVsdQBsc2VlayBzZWN0aW9uIGhl
 YWRlcnMAcmVhZCBzZWN0aW9uIGhlYWRlcnMAIFsAJXMlbGQAbHNlZWsgc3ltYm9scwByZWFkIHN5
 bWJvbHMALyVkACslbGQAcmVhZCBkYXRhAHNlZWsgZGF0YQArWyVsZAByZWFkIHN0cmluZyB0YWJs
 ZQArJWRdAHN5bWJvbCB0YWJsZSB0b28gc2hvcnQAcmVhZCBzdHJpbmdzAHNlZWsgc3RyaW5ncwB8
 Ly1cAFVua25vd24gZXJyb3I6IGNvZGUgJWQAYmFkIGFkYXB0b3IgbnVtYmVyAGJhZCBjb250cm9s
 bGVyIG51bWJlcgBiYWQgZHJpdmUgbnVtYmVyAGJhZCBwYXJ0aXRpb24AY2FuJ3QgcmVhZCBkaXNr
 IGxhYmVsAHVubGFiZWxlZABEZXZpY2Ugbm90IGNvbmZpZ3VyZWQAT3BlcmF0aW9uIG5vdCBwZXJt
 aXR0ZWQATm8gc3VjaCBmaWxlIG9yIGRpcmVjdG9yeQBTdGFsZSBORlMgZmlsZSBoYW5kbGUASW5h
 cHByb3ByaWF0ZSBmaWxlIHR5cGUgb3IgZm9ybWF0AEV4ZWMgZm9ybWF0IGVycm9yAElucHV0L291
 dHB1dCBlcnJvcgBJbnZhbGlkIGFyZ3VtZW50AE5vdCBhIGRpcmVjdG9yeQBpbnZhbGlkIGZpbGUg
 b2Zmc2V0AFBlcm1pc3Npb24gZGVuaWVkAAAAAAAAYQA/IboAAABiAD8hzQAAAGMAPyHjAAAAZAA/
 IfQAAABlAD8iAgAAAGYAPyIYAAAABgA/IiIAAAABAD8iOAAAAAIAPyJQAAAARgA/ImoAAABPAD8i
 gAAAAAgAPyKiAAAABQA/IrQAAAAWAD8ixwAAABQAPyLYAAAAZwA/IugAAAANAD8i/AAAAAAAAAAA
 MDEyMzQ1Njc4OUFCQ0RFRgAwMTIzNDU2Nzg5YWJjZGVmAF9ydHQ6IGV4aXQgZmFpbGVkLiAgc3Bp
 bm5pbmcuLi4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8FSAA/BSYA
 PwSwAD8DDAA/A4wAPwMYAAAAAQA/IAMAPwGeAD8CjgA/AY4APwGaAAAAAQA/JhA=

 --Boundary-00=_i98yJrDpLkI5XvY
 Content-Type: text/plain;
  charset="iso-8859-1";
  name="stboot"
 Content-Transfer-Encoding: base64
 Content-Disposition: attachment;
 	filename="stboot"

 TkJTRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAEAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABNT1RPUk9MQQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 AAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=

 --Boundary-00=_i98yJrDpLkI5XvY--

From: David Croyle <dcroyle@verizon.net>
To: gnats-bugs@NetBSD.org
Cc: scw@NetBSD.org, gnats-admin@netbsd.org, netbsd-bugs@netbsd.org
Subject: Re: install/40961: Tapeboot fails to boot
Date: Wed, 01 Apr 2009 11:48:14 -0400

 Hello Steve and NetBSD folks,

 Your modifications to stboot and bootst appear to be
 successful!

 I am now seeing the following when I boot the MVME-147 system:

 davec@xps:~$ minicom

 Welcome to minicom 2.3-rc1

 OPTIONS: I18n 
 Compiled on Dec 10 2007, 10:36:19.
 Port /dev/ttyUSB0
 <--- Power On VME Computer --->

 Copyright Motorola Inc. 1989, All Rights Reserved

 VME147 Monitor/Debugger Release 2.2 - 8/7/89

 FPC passed test
 MMU passed test

 COLD Start

 Onboard RAM start = $00000000, stop = $007FFFFF

 147-Bug>bo 5

 RAM address from VMEbus = $00000000

 Booting from: VME147, Controller 5, Device 0
 Loading File:

 Volume: NBSD

 IPL loaded at: $003F0000
 >> NetBSD/mvme68k MVME147 tapeboot [1.6]
 1357660+948432+80848=0x248c34
 Start @ 0x8000 [1=0x250c00-0x250c34]...
 Copyright (c) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
 2005,
   2006, 2007
   The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
 Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
   The Regents of the University of California. All rights reserved.

 NetBSD 4.0.1 (RAMDISK) #0: Tue Oct 7 23:00:59 PDT 2008

 builds@wb28:/home/builds/ab/netbsd-4-0-1-RELEASE/mvme68k/200810080053Z-obj/home/builds/ab/netbsd-4-0-1-RELEASE/src/sys/arch/mvme68k/compile/RAMDISK
 Motorola MVME-147S: 20.0MHz MC68030 CPU+MMU, MC68882 FPU
 total memory = 8192 KB
 avail memory = 5320 KB
 mainbus0 (root)
 pcc0 at mainbus0 address 0xfffe1000: Peripheral Channel Controller, rev
 0, vecbase 0x40
 clock0 at pcc0 offset 0x0 ipl 5: delay_divisor 409
 zsc0 at pcc0 offset 0x2000 ipl 4: Zilog 8530 SCC at vector 0x43
 zstty0 at zsc0 channel 0 (console i/o)
 zstty1 at zsc0 channel 1
 zsc1 at pcc0 offset 0x2800 ipl 4: Zilog 8530 SCC at vector 0x43
 zstty2 at zsc1 channel 0
 zstty3 at zsc1 channel 1
 le0 at pcc0 offset 0x800 ipl 3: address 08:00:3e:20:33:66
 le0: 8 receive buffers, 2 transmit buffers
 wdsc0 at pcc0 offset 0x3000 ipl 2: WD33C93 SCSI, target 7
 scsibus0 at wdsc0: 8 targets, 8 luns per target
 lpt at pcc0 offset 0x1800 not configured
 vmepcc at pcc0 offset 0x1000 not configured
 timekeeper0 at mainbus0 address 0xfffe0000: mk48t02 Time-Keeper RAM
 timekeeper0: 2048 bytes NVRAM plus Realtime Clock
 md0: internal 900 KB image area
 scsibus0: waiting 2 seconds for devices to settle...
 sd0 at scsibus0 target 0 lun 0: <SEAGATE, ST1480  SUN0424, 7516> disk
 fixed
 sd0: 411 MB, 1476 cyl, 9 head, 63 sec, 512 bytes/sect x 843284 sectors
 st0 at scsibus0 target 5 lun 0: <ARCHIVE, VIPER 150 21247, -005> tape
 removable
 st0: quirks apply, density code 16, 512-byte blocks, write-enabled
 boot device: <unknown>
 root on md0a dumps on md0b
 root file system type: ffs
 WARNING: preposterous TOD clock time
 WARNING: using filesystem time
 WARNING: CHECK AND RESET THE DATE!
     Welcome to the NetBSD/mvme68k RAMDISK root!

 This environment is designed to do only four things:
 1: Partititon your disk (use the command: edlabel /dev/rsd?c)
 2: Copy a miniroot image into the swap partition (/dev/rsd?b)
 3: Make that partition bootable (using 'installboot')
 4: Reboot (using the swap partition, i.e. /dev/sd?b).

 Copying the miniroot can be done several ways, allowing the source of
 the
 miniroot image to be on any of these:
   boot tape, NFS server, TFTP server, rsh server

 The easiest is loading from tape, which is done as follows:
     mt -f /dev/nrst0 rewind
     mt -f /dev/nrst0 fsf 3
     dd bs=8k if=/dev/nrst0 of=/dev/rsd0b
 (For help with other methods, please see the install notes.)

 After installing the boot block, reboot using the swap partition. That
 is,
 use "halt" then at the Bug monitor prompt use a command like:
     1x7-Bug> bo 0,,b:

 To view this message again, type: cat /.welcome

 Thanks for your assistance!
 Dave


 On Thu, 2009-03-26 at 18:55 +0000, Steve Woodford wrote:
 > The following reply was made to PR port-mvme68k/40961; it has been noted by GNATS.
 > 
 > From: Steve Woodford <scw@NetBSD.org>
 > To: gnats-bugs@netbsd.org
 > Cc: gnats-admin@netbsd.org,
 > netbsd-bugs@netbsd.org
 > Subject: Re: install/40961: Tapeboot fails to boot
 > Date: Thu, 26 Mar 2009 18:54:25 +0000
 > 
 > --Boundary-00=_i98yJrDpLkI5XvY
 > Content-Type: text/plain;
 >  charset="iso-8859-1"
 > Content-Transfer-Encoding: 7bit
 > Content-Disposition: inline
 > 
 > On Wednesday 04 March 2009 20:05:00 dcroyle@verizon.net wrote:
 > 
 > > I am trying to install NetBSD 4.0.1 on a MVME-147 system
 > 
 > Can you copy the attached files into the 4.0.1 release's 
 > mvme68k/installation/tapeimage directory, replacing the original 
 > versions. Recreate the install tape as you did previously and try 
 > booting the MVME147 again.
 > 
 > All being well it should work. If so, please report back so I can get 
 > the fix into the source tree.
 > 
 > Steve
 > 
 > 
 > --Boundary-00=_i98yJrDpLkI5XvY
 > Content-Type: application/octet-stream;
 >  name="bootst"
 > Content-Transfer-Encoding: base64
 > Content-Disposition: attachment;
 > 	filename="bootst"
 > 
 > AD7/+AA/AAhI54CAQfkAPyTsIDwAPyYMkIjkiEKYUcj//EzfAQEjwAA/I+QjwQA/I+gjxAA/I+wj
 > yAA/I/AjyQA/I/QjygA/I/gjywA/I/wjzAA/JAAjzQA/JAQjzgA/JAhO+QA/H2xYjyA5AD8j5CI5
 > AD8j6Cg5AD8j7CB5AD8j8CJ5AD8j9CR5AD8j+CZ5AD8j/Ch5AD8kACp5AD8kBCx5AD8kCE51Tlb/
 > 9C8KSHkAPyAILzkAPyQMSHkAPyAMSHkAPx+8RfkAPxx8TpJIbv/0SG7/+Ehu//xh/wAABJgtfAA/
 > JJT//N78ABwILgAA//tnLkh5AD8klEh5AD8f2E6SSHkAPyUoYf8AABVq3vwADEo5AD8lKGcILXwA
 > PyUo//wvLv/0IC7/+ABABAAvAC8u//xh/wAABaovOQA/JSRh/wAAGGIvCC8u//xIeQA/H/Fh/wAA
 > Gyje/AAcQoAkbv/wTl5OdU51Im8ABCAvAAggbwAMIIAjfAA/JNAABC8ALwkgeQA/JNhOkFCPTnUg
 > bwAEQqgACEKATnVwBU513vz/8C8LLwombwAcIC8AKHIBsq8AIGcGcB5gAADKQmsAAidvACwABOCI
 > N0AADAy5AAABRwA/JAxmAACCCCsAAQAOZj5F7wAISHgAEC8LLwph/wAAGCgvfAAIAAAAGD98MAAA
 > IAAvAAEAIi8KYf8AAB1I3vwAEHIBsoBlSkK5AD8k8DArAAzhiAKAAP//AC8AIDkAPyTwBoAACAAA
 > LwAvKwAEYf8AABfWQoAwKwAM4YjRuQA/JPDe/AAMYBIvC2H/AAAc9liPSoBnBHAFYBjp6wAPAAxy
 > CeOoIG8AMCCAACsAAgAOQoAkXyZf3vwAEE51WU8vCy8KQe8ACND8ABAvSAAIIG8AFBAQScA2fP/Q
 > 18BF+QA/JXxIeAAQQqcvCmH/AAAYRhS5AD8j6xP5AD8j5wA/JX1CeQA/JX5CuQA/JYAjywA/JYRC
 > eQA/JYhCOQA/JYpCOQA/JYsgbwAcIUoACN78AAxCgCRfJl9YT051cB4jwAA/JSRw/051cE8jwAA/
 > JSRw/051Tlb//EjnADgkbgAIKGoAEEfsABApSwAMYf8AABYuIGoABEhu//wvC0h4IAAgFOmILwBI
 > eAABLyoACCBoAAROkN78ABhKgGYOKW7//AAIKVQABFKUYAgjwAA/JSRw/0zuHAD/8E5eTnVI5z8w
 > Jm8AJCBvACgibwAsIC8AMCRrABAoKgAESoBnRHIBsoBmNEqEbAZCgkKDYCAgBHQN5agmAFvCScIg
 > PAAAIACQqgAIIgBbwEnA1oHVgCoILAncg9uCYA5+FiPHAD8lJGAoKggsCSAEJARGgtSClYLAgnIN
 > 46giAFvAScCShpGFbxB0FiPCAD8lJHr/fP9gAACIJgUoBkqFagxCgyg8AAAf/9iG14UkA34T76oi
 > BB48AA3uqYKCJAFCgLSqAARnDi8LYQD+0liPSoBmBmDsSoBnCCPAAD8lJGCwIAUiBgKAgAAAAAKB
 > AAAf/0qAahRCglOBkYJw/wCB///gAEKHUoHRhyABIjwAACAAkoAlQQAIQfIIECVIAAwgBSIGTN8M
 > /E51SOc4OCZvABwmLwAkKG8AKCRrABAoLwAgYD5KqgAIZgwvC2EA/lBYj0qAZjIgKgAIbyokALaA
 > ZAIkAy8CLyoADC8EYf8AABUk1aoADJWqAAjYgpaC3vwADEqDZr5CgEqMZwIog0qAZwgjwAA/JSRw
 > /0zfHBxOdSBvAAQgKAAQQqgAEEqAZw5IeCAQLwBh/wAAFBhQj0KATnVIeCAQYf8AABOCQpBw/yFA
 > AARCqAAIQ+gAECFJAAwibwAMI0gAEFiPQoBOdUjnOAAgeQA/JASx+QA/JAhnAAE2KDwAPyAbQoJC
 > gxAQEgBnPAwAACBmEFKIEhAMAQAgZ/ZKAWcAASwMAQAtZzoMKAA6AAFnAADGKAhSiBAQZ84MAAAg
 > ZvRCGBAQEgBmxCBvABQggiBvABAghCBvABggg2AAAPAIwgASUogQEGegDAAAIGeaBgD/nwwAABli
 > 6gKAAAAA/zA7CgZO+wACADQAOgBAAEb/3P/c/9z/3P/c/9z/3P/cAEz/3P/c/9wAUv/cAFj/3P/c
 > AGD/3ABo/9z/2HIBhIFgonAIhIBgnABCEABglnJAhIFgkABCAgBgigjCABBghHAChIBgAP9+CMIA
 > EWAA/3YIwgATYAD/bhAQScB2v9aAcgeyg2wEdp/WgHAIsINSwEnAxoBD6AACEBEMAAAgZwpKAGcG
 > KAlgAP8OIEkQEWAA/tooPAA/IBtCgkKDIG8AFCCCIG8AECCEIG8AGCCDTN8AHE51TnVOVv/sLwov
 > AiQuAAwIAgAKZwAAhnAvQq7/7C8ASG7/7C8uAAhh/wAAAiLe/AAMcv+ygGdqLwBh/wAAFNggLv/8
 > VoBy/MCBLUD//C8ALy7/+C8u//QvLv/wSHkAPyAiRfkAPxx8TpIvLv/8Ly4AEC85AD8j5C85AD8j
 > 6C85AD8j8C8CIG7/8E6Q3vwALC68AD8gRk6SWI9gBnA/YAD/eiQu/+Qkbv/oTl5OdU513vz/zEjn
 > PDAkLwBQJm8AVCYvAFhCp0KnQqcvAmH/AAAQit78ABB4/3r/koWRhGdgSHgANEXvABwvCi8CYf8A
 > AA+W3vwADHr/uoBnZnI0soBnAACWSHkAPyBxRfkAPxx8TpIvOQA/JSRh/wAAEa4gCFCPIjwAPx/9
 > SrkAPyUkZxovAC8BTpJ4TyPEAD8lJFCPIDkAPyUkYAAA+iI8AD8gXC8ALwFOknhPI8QAPyUkUI9g
 > 3kh5AD8gXkX5AD8cfE6SLzkAPyUkYf8AABFQIAhQjyI8AD8f/Uq5AD8lJGdKLwAvAU6SUI9gqEh4
 > AARIeQA/IIMvCmH/AAATEt78AAxKgGYIDC8AAQAcZ3QiLwAYIAFCQEqAZwYMQQEIZx56TyPFAD8l
 > JGAA/2oiPAA/IFwvAC8BTpJQj2AA/1jpwQGKDIAAAACHZtYvAy8LLwovAmH/AAAIiN78ABBKgGYA
 > /zTowwaGZy4gKwAQkJMvAEh5AD8giGH/AAATfEKAUI9gFC8DLwsvCi8CYf8AAAHw3vwAEGDGTN8M
 > PN78ADROdUjnMCAmLwAQQqcvA2H/AAAAjiQAUI9tGi8vABgvLwAYLwBh/////kAmAN78AAxnYmBO
 > SoNnQi8DSHkAPyCaRfkAPxx8TpIvOQA/JSRh/wAAEC4gCN78AAwiPAA/H/1KuQA/JSRmBiI8AD8g
 > XC8ALwFOknT/UI9gGiY8AD8gkGC2LwJh/wAAEkQjwwA/JSR0/1iPIAJM3wQMTnVOdVlPSOc4MEq5
 > AD8lkGcsSrkAPyWwZwAA5Eq5AD8l0GcAAOZKuQA/JfBnAADocBgjwAA/JSR2/2AAAP5H+QA/JZBC
 > gyIvACBSgSaBQqsABEKrAAxCqwAYQqsAHEHvABhCoC8ILy8AIC8LYf////c63vwADEqAZnAiEwgB
 > AANmBkqrAARnYiBvABRKiGdmShBnYkq5AD8kzG8AAJpCgngCRfkAPyS0LwsvLwAYIFJOkFCPSoBn
 > anIWsoBnAigAUoLU/AAYtLkAPyTMbdoIKwADAANmUiBrAAQgaAAMSohnRi8LTpAgBFiPQpMjwAA/
 > JSR2/2BEcASAgSaAYDxH+QA/JbB2AWAA/z5H+QA/JdB2AmAA/zJH+QA/JfB2A2AA/yYnSgAMYBIg
 > BEKTI8AAPyUkdv9gBHgCYJQgA0zfDBxYT0513vz/1EjnPz4sbwBcJm8AYC4vAGggbwBkKlBChDgr
 > ACzrjC8EYf8AAA2mKEhCpyYrABxCgi8DLwIvDmH/AAAM9N78ABR0/3b/koORgmcAAigvBC8MLw5h
 > /wAADATe/AAMsIRnTkh5AD8grWH/AAARDC85AD8lJGH/AAAOKCAIUI8iPAA/H/1KuQA/JSRmBiI8
 > AD8gXC8ALwFh/wAAEN5YTy6ELwxh/wAADaxwAVCPYAAFpkKAMCsALEqAbwAFCkXsABRCgnoBL0UA
 > SHz/L0YATEKvAFBCg3IBsqr/7Gd0UoLU/AAgtIBt7iYvAFBWg3T8xoIvBC8MYf8AAA1aIAcCgAAA
 > ICBQj2cAAb58NNyDIAcCgAAAEBBmAAHaCAcABWYAAnYkA9SNIC8ATNCNIG8AZCCAIA3QqwAYIUAA
 > BHIBIUEACCFCAAzcjSFGABBCgGAABQYiKgAE6MEHgmeCCAEAAGcAAO4IBwAAZwAA5iAq//wiPAA/
 > IF1KrwBIZgYiPAA/IMIvAC8BSHkAPyDEYf8AAA/qQqcvav/wAEhCrwBELy8ASC8vAEgvDmH/AAAL
 > ht78ABx6/3z/koaRhWcAA/YvKv/8LA3cqv/0LwYvDmH/AAAKjt78AAywqv/8ZgAD4EKvAEgiKgAE
 > CAEAAGd4IAcCgAAAAQFnbiAq//SwrwBMZAQvQABMJgDWqv/8tq8AUGMEL0MAUCBq//wiErKIYxwI
 > BwADZlwgBwKAAAAICGcMkojWgbavAFBiAACgQoAwKwAsUoLU/AAgtIBtAP6MYAD+mggBAAFnkAgH
 > AAJmAP8QCAEAAGaICAEAAWeqIAcCgAAAAQRnoGCASHkAPyCiYAD97JKILwFIeQA/IN9h/wAADuwg
 > Kv/8IEDR6v/0IhKSgC8BQqdIcNgAYf8AAA1YIGr//CIS3vwAFLKIYgD/akKAMCsALGAA/3wsA0KD
 > IAcCgAAAEBBnAP5GYBovQwBQQoAwKwAsUoLU/AAgtIBtAP3qYAD9+EKnKisAIEKELwUvBC8OYf8A
 > AAou3vwAEHj/ev+ShZGEZwACXDorADDK/AAoL0UAVC8FYf8AAAqmL0gASC8FLwgvDmH/AAAJJt78
 > ABCwhWcAAKxIeQA/IPph/wAADiwvOQA/JSRh/wAAC0ggCFCPIjwAPx/9SrkAPyUkZgYiPAA/IFwv
 > AC8BYf8AAA3+UI8vLwBULy8ASGH/AAAKyHABUI9gAALCQqsAHHo0J0UAIEJrACpCawAsQmsAMiQD
 > 1I1IeAA0LwsvAmH/AAALWt78AAwgLwBM0I0gbwBkIIAgDdCrABghQAAEcgEhQQAIIUIADNyNIUYA
 > EEKAYAACaiAvAFRWgAKAAH///ChG2cBCgTIrADBKgW8AAjo0fAAQ1e8AREKCMnwAAXgQyIcvRABA
 > ICr/9HoCuoBnXngDuIBnLkKSQqr/8FKC1PwAKLSBbeBKrwBAZgAA4i8vAFQvLwBIYf8AAAoALAxQ
 > j2AA/L5KgW/OIG8AREKAegK6qAAEZxJSgND8ACiygGe2egK6qAAEZu60qAAYZuhKrwBAZ3AgKgAE
 > IjwAPyEPSolmBiI8AD8gwi8ALwFIeQA/IRJh/wAADMpCpy9SAEBCrwA8Ly8AQC8vAEAvDmH/AAAI
 > aN78ABx4/3r/koWRhGcAAWAvKgAESHTYAC8OYf8AAAd03vwADLCqAARmAAD0QoEyKwAwKgyagySF
 > ICoABFaAePzAhNnAQ/gAAEKq//BSgtT8ACi0gW0A/v5gAP8aLy8AVC8vAEhIdWgAL0kASGH/AAAJ
 > 2t78AAwibwA8SolmAP7+SHkAPyFrYf8AAAwkWI8vLwBULy8ASGH/AAAI7iwMUI9gAPusSHkAPyDk
 > Yf8AAAwALzkAPyUkYf8AAAkcIAhQjyI8AD8f/Uq5AD8lJGYGIjwAPyBcLwAvAWH/AAAL0nABUI9g
 > AACmSHkAPyDKYAD6sEh5AD8g1WAA+qZ2/y9DAExCgy8ELwxh/wAACH4gBwKAAAAgIFCPZgD7JmAA
 > /N5IeQA/ISZh/wAAC4YvOQA/JSRh/wAACKIiCFCPIDwAPx/9SrkAPyUkZgYgPAA/IFwvAS8AYf8A
 > AAtYUI8vLwBULy8ASGH/AAAIInABUI9gHEh5AD8hGGCuMnwAAXAQwIcvQABAZwD9+GAA/tRM33z8
 > 3vwALE513vz/9EjnPz4mbwBALi8ARCgvAEgqawAUIEcoUCYTIANCQEqAZwYCgwAA//8kAwaC///+
 > +XABsIJkAAJQciAvQQAsQqdIeAAgQqcvLwBITfkAPxg0Tpbe/AAQev98/5KGkYVnAAJOfAG8gmQA
 > A4AIBAAFZgABKCAEAoAAACAgZgAAhiRNCAQAAGcAAIgvKwAESHkAPyE4Yf8AAAqAIisABJKvADQv
 > AUh0qAAvLwBMYf8AAAVMIisABJKvAEDe/AAUsoBndEh5AD8g1WH/AAAKTC85AD8lJGH/AAAHaCAI
 > UI8iPAA/H/1KuQA/JSRmBiI8AD8gXC8ALwFh/wAACh5wAVCPYAAEAEXtACAIBAAAZgD/fEh4AAEg
 > KwAEkK8AMC8AQqcvLwBITpbe/AAQev98/5KGkYVnAAJaIAQCgAAAAQFnCiArAASQrwAs1cAMgwAA
 > AQtnAAESDIMAAAEIZwABCAgEAAJnWi8rAAhIeQA/ITdh/wAACaYvKwAISHSoAC8vAExh/wAABHje
 > /AAUsKsACGdSSHkAPyE8YAD/MEh4ACAvC0h02ABh/wAABwze/AAMIAQCgAAAICBnAP7IYAD/SEh4
 > AAEmKwAIQoIvAy8CLy8ASE6W3vwAEHT/dv+Sg5GCZwACdCAEAoAAAAQEZgABEAgEAANmAAEUIAQC
 > gAAACAhmAADudBDEhGYAATImBAKDAAAQEGcAAKZYii9KADAgKwAQZwAApEqCZwABcC8ASHkAPyFQ
 > Yf8AAAjiLysAEEh0qAAvLwBMKDwAPxdgIEROkN78ABSwqwAQZwABZEh5AD8hJmAA/mYkCkSCAoIA
 > AB//CAQAAWYAAOogBAKAAAACAmcA/t7VwmAA/thCrwAsQqdIeAAgQqcvLwBITfkAPxg0Tpbe/AAQ
 > ev98/5KGkYVmAP22SHkAPyDKYAD+EEKvADAgKwAQZgD/YEH1yAAiRyKII0gABCNrABAACCAvADDQ
 > jCNAAAzVzCNKABBCgGAAAhbV6wAMdBDEhGcA/xJgPtXrAAgIBAADZwD+8C8rAAxIeQA/ITdh/wAA
 > CAIvKwAMQqdIdKgAYf8AAAZ63vwAFCAEAoAAAAgIZwD+zGC0QfLIABDrABAQ6wAREOsAEhCrABMm
 > BAKDAAAQEGYA/r5gAP9eLwJIeQA/ITNh/wAAB64vAkKnSHSoAGH/AAAGKN78ABQgBAKAAAACAmcA
 > /dZgAP72SHkAPyDLYAD9Mkh4AAEvAEKnLy8ASE6W3vwAECg8AD8XYHr/fP+ShpGFZwABKkqDZwTV
 > 6wAQSHgABHo42o8vBS8vAEQgRE6Q3vwADHIEsoBnNEh5AD8hVmAA/OAIBAAFZwD8kHAfsI1kAPyI
 > SHgAIC8LSHTY4GH/AAAErCRN3vwADGAA/HBKgmYAAJxKg2ZAIC8ANFmAL0AANG8AAM5KgmcyLwBI
 > dKgALy8ARGH/AAABvt78AAywrwA0ZzpIeQA/IYRgAPx2SHkAPyFGYAD8bFiKYLxIeAABJABbwUnB
 > LwIvAS8vAEhOlt78ABB4/3r/koWRhGdqSoNnAP4+1e8ANEH1yAAiRyKII0gABCNrABAACCAvADDQ
 > jCNAAAzVzCNKABBCgGBOQfLIACJFENEQ7wA1EO8ANhCvADcvLwA0SHkAPyFoYf8AAAZCUI9Kg2cA
 > /0BgAP98SHkAPyEZYAD73Eh5AD8hkWAA+9JIeQA/IW1gAPvITN98/N78AAxOdU51SOcgPipvABwo
 > TU35AD8fREf5AD8e+E6Wcn/AgRI8ABKygGc4soBtAACOEjwACrKAZwAAqhI8AA2ygGcAAKASPAAI
 > soBnThjALwBOk1iPTpZyf8CBEjwAErKAZshIeAAKTpNYj7vMZK5CgiRMlc0QNSgAScAvAE6TUoJY
 > j7XCZ5YQNSgAScAvAE6TUoJYj7XCZtxggrvMZAD/flOMSHgACE6TSHgAIE6TSHgACE6T3vwADGAA
 > /2JyF7KAZxISPAB/soBn0BI8ABWygGYA/3pIeAAKTpMoTViPYAD/PEIUSHgACk6TWI9M33wETnVO
 > Vv/8SOc8ICAuAAgmLgAMJC4AEHIDsoBlduuIJEDV/AA/JZAgEggAAABnZAgAAAJnamH/AAAB2CBq
 > AARIbv/8LwMvAiYqABgoA3oX66wkKgAcIgIaPAAJ6qmChC8BSHgAAS8qAAggaAAETpAjwAA/JSTe
 > /AAYZk4mLv/8QoLXqgAcICoAGNGCJUAAGCADYDh0CSPCAD8lJHD/YCwgTiECImoADC8ILwIvAy8K
 > IGkACE6QI8AAPyUk3vwAEGYIIAKQrv/8YAJw/0zuBDz/6E5eTnVOdUjnOAAgLwAQIi8AFCQvABgm
 > LwAceAO4gGUs64giQNP8AD8lkCARZx4IAAACZzhKg2cieAG4g2dGeGcjxAA/JSRw/3L/YE5wCSPA
 > AD8lJHD/cv9gQCNBABgjQgAcICkAGCIpABxgLiBpAAwvAy8CLwEvCSBoABBOkN78ABBgFtWpABwg
 > KQAY0YEjQAAYICkAGCIpABxM3wAcTnVOdS8DLwIiLwAMIHkAPyWMSohnNkP5AD8ljEKDdP8gELCB
 > ZQpnGrSAYwQmCSQAQ+gABCBRSohm5nD/sIJnDCJDIFEiqAAEWIhgNiB5AD8k6HADsIFlFBA8AARy
 > BEPwGAQjyQA/JOggwGAWIAFWgHL8wIEiAEPwGAQjyQA/JOggwCAIJB8mH051IC8ABCBAILkAPyWM
 > WYAjwAA/JYxOdS8KIDkAPyT0IgBSgSPBAD8k9HIDwIFB+QA/IZ4QMAgAScAvAEX5AD8e+E6SSHgA
 > CE6SUI8kX051LwIiLwAIIDkAPyMUZxpD+QA/IxB0YbSBZzBQiSApAARnBrKRZvRgIi8BSHkAPyGj
 > SHgAJEh5AD8k+GH/AAAAFCA8AD8k+N78ABAgQCQfTnVZT0HvABQuiC8ILy8AFC8vABQvLwAUYf8A
 > AASW3vwAEFhPTnUibwAEIG8ACCIvAAyxyW1sDIEAAAAIbVggCQgAAABnBBLYU4EIAAABZwQy2FWB
 > IAHqiGciAoEAAAAfU4Ai2CLYItgi2CLYItgi2CLYUcj/7kJAU4Bk5iAB5IhnFFOAIthRyP/8AoEA
 > AAADZwhTgRLYUcn//CAvAAQgQE510cHTwQyBAAAACG1YIAkIAAAAZwQTIFOBCAAAAWcEMyBVgSAB
 > 6ohnIgKBAAAAH1OAIyAjICMgIyAjICMgIyAjIFHI/+5CQFOAZOYgAeSIZxRTgCMgUcj//AKBAAAA
 > A2eYU4ETIFHJ//wgLwAEIEBOdS8CIG8ACCIvABAULwAPDIEAAAAPbWxCgBACJADhiISA4YiEgOGI
 > hIAgCAgAAABnBhDCU4FSgAgAAAFnBDDCVYEgAeqIZyICgQAAAB9TgCDCIMIgwiDCIMIgwiDCIMJR
 > yP/uQkBTgGTmIAHkiGcUU4AgwlHI//wCgQAAAANnCFOBEMJRyf/8IC8ACCBAJB9OdSBvAAQibwAI
 > IC8ADGdKIggIAQAAZwizCGY0U4BnOiIJCAEAAGYWIgDkiWcQs4hmFlOBZvgCgAAAAANnHLMIZg5T
 > gGb4TnVZiFmJcARg7kKAQoEQIBIhkIFOdU51LwovAiAvAAxyA7KAZVbriCRA1fwAPyWQIBJnSAgA
 > AAJmTiBqAAxKiGdGLwogaAAETpAkAFiPCCoAAwADZjwgagAESohnNC8KIGgADE6QWI9CkkqCZihK
 > gGcsI8AAPyUkcP9gInAJI8AAPyUkcP9gFkKCCCoAAwADZ8RCgGDSI8IAPyUkcP8kHyRfTnVZT0Hv
 > AAwuiC8ILy8ADGH/AAACVFCPWE9OdU51IHkAPyUcsfkAPyUgZAoQ7wAHI8gAPyUcTnVOcd78//RI
 > 5zAwJm8AICIvACQkLwAoRe8AESYKQfkAPyOxTEIQABTwCABKgWb0ECJJwC8ATpNYj7XDYvJM3wwM
 > 3vwADE51SOc4PCZvACAkbwAkKG8AKBAaDAAAJWckSgBnAAGIEgBJwS8BTpMQGhIAScFYjwwAACVn
 > CEoAZupgAAFqQoMUGhgCScQQAgYA/50MAAAXYj4CgAAAAP8wOwoGTvsAAgEWAPgAMAAwADAAMAAw
 > ADAAMACEADAAMADcAFoAMAAwAKYAhACKADAAMABoADAAhEh4ACVOk1iPSoNmFEoCZwABBi8ETpMq
 > TFiPKE1gAP9kSHgAbE6TWI9g4kh4ADBOk0h4AHhOk1CPS+wABCAUSHgAEC8ALwthAP7m3vwADChN
 > YAD/MHYBYAD/WEvsAAQgFEh4AAovAC8LYQD+xN78AAwoTWAA/w5L7AAEIFQQEGeaEgBJwUnoAAEv
 > AU6TEBwSAEnBWI9KAGeCLwFOkxAcEgBJwViPSgBm4GAA/3BL7AAEIBRIeAAILwAvC2EA/nLe/AAM
 > KE1gAP68S+wABCQUbSpIeAAKLwIvC2EA/lTe/AAMKE1gAP6eS+wABHB/wJQvAE6TWI8oTWAA/opI
 > eAAtTpNEgi68AAAACi8CLwthAP4g3vwADGDKTN88HE51LwIkLwAII8IAPyUcIALQrwAMU4AjwAA/
 > JSAvLwAULy8AFEh6/dJhAP4uIDkAPyUcIEBCEN78AAyQgiQfTnUvLwAILy8ACEh5AD8e+GEA/gje
 > /AAMTnVOVv/8LwIkLgAIcAqwgmYMSHgADWH/////6liPHUL//khu//9Ibv/+Yf8AAAAOUI8kLv/4
 > Tl5OdSIvAAQgLwAILwAvAU5PACFOdU51QqdOTwAAIB9yGOKoTnVOdSAvAAQvAE5PABBAwApAAATp
 > wAdBTnVOdSB5AD8kCEqIZwJCEGH/AAAANkKAMCgADCPAAD8kDGH////hHGH/AAAABk51Tk8AY0h5
 > AD8jwmH////82FiPYP5OcU51QqdOTwBwIB8gQE51Pj4gJXMgTVZNRSV4IHRhcGVib290IFslc10K
 > AHRhcGVib290OiBzZWdtZW50PyBbJXNdIAB0YXBlYm9vdDogJXM6ICVzCgB0YXBlADEuNgBOZXRC
 > U0QvbXZtZTY4awBuZXRic2QAU3RhcnQgQCAweCVseCBbJWxkPTB4JWx4LTB4JWx4XS4uLgoAZXhl
 > Yzoga2VybmVsIHJldHVybmVkIQoAcmVhZCBoZWFkZXIgZmFpbGVkAHJlYWQgaGVhZGVyIHNob3J0
 > AH9FTEYAPTB4JWx4CgA8ZGVmYXVsdD4Ab3BlbiAlcwBsc2VlayBwaGRyAHJlYWQgcHJvZ3JhbSBo
 > ZWFkZXJzACsAJXMlbHUAbHNlZWsgdGV4dAByZWFkIHRleHQAKyVsdQBsc2VlayBzZWN0aW9uIGhl
 > YWRlcnMAcmVhZCBzZWN0aW9uIGhlYWRlcnMAIFsAJXMlbGQAbHNlZWsgc3ltYm9scwByZWFkIHN5
 > bWJvbHMALyVkACslbGQAcmVhZCBkYXRhAHNlZWsgZGF0YQArWyVsZAByZWFkIHN0cmluZyB0YWJs
 > ZQArJWRdAHN5bWJvbCB0YWJsZSB0b28gc2hvcnQAcmVhZCBzdHJpbmdzAHNlZWsgc3RyaW5ncwB8
 > Ly1cAFVua25vd24gZXJyb3I6IGNvZGUgJWQAYmFkIGFkYXB0b3IgbnVtYmVyAGJhZCBjb250cm9s
 > bGVyIG51bWJlcgBiYWQgZHJpdmUgbnVtYmVyAGJhZCBwYXJ0aXRpb24AY2FuJ3QgcmVhZCBkaXNr
 > IGxhYmVsAHVubGFiZWxlZABEZXZpY2Ugbm90IGNvbmZpZ3VyZWQAT3BlcmF0aW9uIG5vdCBwZXJt
 > aXR0ZWQATm8gc3VjaCBmaWxlIG9yIGRpcmVjdG9yeQBTdGFsZSBORlMgZmlsZSBoYW5kbGUASW5h
 > cHByb3ByaWF0ZSBmaWxlIHR5cGUgb3IgZm9ybWF0AEV4ZWMgZm9ybWF0IGVycm9yAElucHV0L291
 > dHB1dCBlcnJvcgBJbnZhbGlkIGFyZ3VtZW50AE5vdCBhIGRpcmVjdG9yeQBpbnZhbGlkIGZpbGUg
 > b2Zmc2V0AFBlcm1pc3Npb24gZGVuaWVkAAAAAAAAYQA/IboAAABiAD8hzQAAAGMAPyHjAAAAZAA/
 > IfQAAABlAD8iAgAAAGYAPyIYAAAABgA/IiIAAAABAD8iOAAAAAIAPyJQAAAARgA/ImoAAABPAD8i
 > gAAAAAgAPyKiAAAABQA/IrQAAAAWAD8ixwAAABQAPyLYAAAAZwA/IugAAAANAD8i/AAAAAAAAAAA
 > MDEyMzQ1Njc4OUFCQ0RFRgAwMTIzNDU2Nzg5YWJjZGVmAF9ydHQ6IGV4aXQgZmFpbGVkLiAgc3Bp
 > bm5pbmcuLi4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 > AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 > AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 > AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD8FSAA/BSYA
 > PwSwAD8DDAA/A4wAPwMYAAAAAQA/IAMAPwGeAD8CjgA/AY4APwGaAAAAAQA/JhA=
 > 
 > --Boundary-00=_i98yJrDpLkI5XvY
 > Content-Type: text/plain;
 >  charset="iso-8859-1";
 >  name="stboot"
 > Content-Transfer-Encoding: base64
 > Content-Disposition: attachment;
 > 	filename="stboot"
 > 
 > TkJTRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAEAAAAAAAD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 > AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 > AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 > AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 > AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABNT1RPUk9MQQAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 > AAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 > AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 > AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 > AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
 > 
 > --Boundary-00=_i98yJrDpLkI5XvY--
 > 

State-Changed-From-To: open->closed
State-Changed-By: scw@NetBSD.org
State-Changed-When: Wed, 20 May 2009 08:01:54 +0100
State-Changed-Why:
Fixed in sys/arch/mvme68k/stand/bootst/dev_tape.c:1.11, and pulled up
to netbsd-4 and netbsd-5.


>Unformatted:

NetBSD Home
NetBSD PR Database Search

(Contact us) $NetBSD: query-full-pr,v 1.39 2013/11/01 18:47:49 spz Exp $
$NetBSD: gnats_config.sh,v 1.8 2006/05/07 09:23:38 tsutsui Exp $
Copyright © 1994-2007 The NetBSD Foundation, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.